Category Archives: travel news

เยือนพม่าต้องได้ไป พระธาตุอินทร์แขวน เป็นที่เที่ยวที่ศิริมงคล

สักการะ รถประจำทางขึ้นพระธาตุมีตั้งแต่เวลา 6.00 น.-18.00 น.ในราคา 2,500 จ๊าด  และยังมีที่พักด้านบนพระธาตุ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกดิน  ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมีย Continue reading เยือนพม่าต้องได้ไป พระธาตุอินทร์แขวน เป็นที่เที่ยวที่ศิริมงคล

แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก

หลักฐานสำคัญที่จะทำให้คุณทึ่งในอดีตของเมืองน่านกับความเป็นเมืองเก่าและอู่อารยธรรมอีกแห่งหนึ่งของไทย คือ แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก ซึ่งมีรูปแบบและกรรมวิธีการผลิตในลักษณะเฉพาะของตัวเองและน่าจะได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะมีการขุดพบตามแหล่งฝังศพของคนในสมัยก่อนโดยเฉพาะแถบเทือกเขาในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ Continue reading แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก

ส่งรถไฟฟ้า-บีอาร์ทีแก้รถติดเมืองท่องเที่ยว

สนข. สนองนโยบายแก้รถติดนายกรัฐมนตรี สงรถไฟฟ้า-บีอาร์ทีแก้รถติดจังหวัดใหญ่ -เมืองท่องเที่ยว Continue reading ส่งรถไฟฟ้า-บีอาร์ทีแก้รถติดเมืองท่องเที่ยว

จวนเจ้าเมืองระนอง

จวนเจ้าเมืองระนอง  หรือ บ้านค่ายเจ้าเมืองระนอง บ้านทรงจีนขนาดกะทัดรัดซึ่งถูกสร้างในสมัยพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) Continue reading จวนเจ้าเมืองระนอง

ค้างคาวแม่ไก่วัดบางกระเบา

ญาติโยมคนไหนมาถึงวัดกระเบาเป็นต้องสอดส่ายสายตามองหาฝูงเจ้าค้างคาวแม่ไก่ตัวโตขนาดเท่าแม่ไก่พันธุ์พื้นเมืองนี้ ว่ากันว่ามีมากนับสองพันตัวจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของวัดกระเบาไปแล้ว ช่วงระหว่างวันที่นอนหลับพักเอาแรงด้วยการห้อยหัวเกาะตามกิ่งต้นจามจุรีบ้าง ตะเคียนใหญ่บ้าง เจ้าค้างคาวแม่ไก่ก็กลายเป็นพระเอก ให้แขกไปใครมาเป็นต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าได้มาถึงวัดกระเบาแล้ว

Continue reading ค้างคาวแม่ไก่วัดบางกระเบา